----------------------------------------------

 

6. april slukkes lyssignalene i bomstasjonene i Norge

For deg med AutoPASS-brikke vil dette bety at du ikke lenger får lyssignal når du passerer bomstasjonene. Du kan alltid sjekke dine fakturaer og passeringer på Min side.

Statens vegvesen informerer i en pressemelding om at det er flere årsaker til at lyssignalene nå fjernes.

Se pressemeldingen her

----------------------------------------------

NB!

Denne web-siden vil om kort tid bli avviklet og erstattet av www.ferde.no. Her vil du allerede finne den informasjonen du trenger om bompengeprosjektene i Agder.

 

------------------------------------------------

Nytt telefonnummer:

(mandag-fredag kl 08:00-15:00)

  • (+47) 55 55 94 94 (tast 3 for Aust-Agder og Vest-Agder)

----------------------------------------------

Nye AutoPASS-avtalebetingelser

Fra 15. januar 2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.

Les mer her

 

----------------------------------------------

 

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).

Les mer her

------------------------------------------------

Har du byttet eller solgt bil?

  • Byttet bil: Flytt brikken over i den nye bilen og endre bilnummer på avtalen på minside.autopass.no innen 3 virkedager etter bilbyttet.

  • Solgt bil: Skal du ikke ha ny bil, ta ut brikken og fjern bilnummer på avtalen straks på minside.autopass.no.

Dette for å unngå at du blir belastet for passeringer foretatt av ny bileier.

-------------------------------------------------

/media/16813/autopass%20min%20side%20liten3.png

Veiledning for AutoPASS Min side

For mer informasjon og hjelp til Min side kan du se:

www.autopass.no/veiledning-min-side

 

Firmaroller i Altinn

For å kunne logge deg på Min side for bedriften din via ID-porten må du ha rettigheter til tjenesten "MinSide Autopass" på vegne av bedriften i Altinn. Les mer her:

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

 

-------------------------------------------------

EL-BILER

Det blir ingen endring for el-biler fra 1. mai 2018. El-biler kjører fortsatt gratis i bomringen i Kristiansand, forutsatt gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

-------------------------------------------------

Endring i takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand, gjeldende fra 1. mai 2018 kl. 00:00

 

------------------------------------------------

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26. februar 2018

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side.

Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Les mer

------------------------------------------------

 

Holiday in Norway   -   Please select Visitor's payment / Zahlung für Besucher

------------------------------------------------

Bompengekalkulator

------------------------------------------------

NB!  El-biler må ha brikke for å få fritak i bomstasjoner.

 

------------------------------------------------

Obligatorisk brikke

Gjelder for alle tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn fra og med 1. januar 2015

(Trykk her for mer informasjon om obligatorisk brikke).

------------------------------------------------

Tysk og engelsk flagg

For information in English or German:

www.autopass.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS
Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).
Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, angående endringer i takst- og rabattstruktur fra 1. mail 2018
Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018
Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres 01.05.2018 kl 00.00
Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.