-----------------------------------------------

 

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Agder Bomdrift.

Les mer her

------------------------------------------------

Har du byttet eller solgt bil?

  • Byttet bil: Flytt brikken over i den nye bilen og endre bilnummer på avtalen på minside.autopass.no innen 3 virkedager etter bilbyttet.

  • Solgt bil: Skal du ikke ha ny bil, ta ut brikken og fjern bilnummer på avtalen straks på minside.autopass.no.

Dette for å unngå at du blir belastet for passeringer foretatt av ny bileier.

-------------------------------------------------

 

Faktura fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, datert 02.07.2018

Har du mottatt en faktura fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, datert 02.07.2018, gjelder dette passeringer du har foretatt fra og med 01.05.2018.

Fra og med 01.05.2018 faktureres alle våre kunder for passeringer på etterskudd.

Alle forskuddsavtaler ble avsluttet 01.05.2018 kl. 00:00.

Se brev sendt til alle kunder

-------------------------------------------------

Har du mottatt penger i retur fra Nye Kristiansand Bompengeselskap?

Dette er fordi alle forskuddsavtaler er avsluttet og erstattet med etterskuddsavtaler.

Fra 1. mai 2018 vil alle passeringer bli fakturert etterskuddsvis til alle kunder med AutoPASS-avtale i Kristiansand.

Her kan du se informasjonsbrevet som ble sendt ut i forkant av endringen.

 

-------------------------------------------------

 

/media/16813/autopass%20min%20side%20liten3.png

Veiledning for AutoPASS Min side

For mer informasjon og hjelp til Min side kan du se:

www.autopass.no/veiledning-min-side

 

Firmaroller i Altinn

For å kunne logge deg på Min side for bedriften din via ID-porten må du ha rettigheter til tjenesten "MinSide Autopass" på vegne av bedriften i Altinn. Les mer her:

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

 

-------------------------------------------------

EL-BILER

Det blir ingen endring for el-biler fra 1. mai 2018. El-biler kjører fortsatt gratis i bomringen i Kristiansand, forutsatt gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

-------------------------------------------------

Endring i takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand, gjeldende fra 1. mai 2018 kl. 00:00

 

------------------------------------------------

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26. februar 2018

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side.

Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Les mer

------------------------------------------------

 

Nytt telefonnummer til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS:

+47 38 60 12 03

------------------------------------------------

Holiday in Norway   -   Please select Visitor's payment / Zahlung für Besucher

------------------------------------------------

Bompengekalkulator

------------------------------------------------

NB!  El-biler må ha brikke for å få fritak i bomstasjoner.

 

------------------------------------------------

Obligatorisk brikke

Gjelder for alle tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn fra og med 1. januar 2015

(Trykk her for mer informasjon om obligatorisk brikke).

------------------------------------------------

Tysk og engelsk flagg

For information in English or German:

www.autopass.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS
Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Agder Bomdrift.
Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, angående endringer i takst- og rabattstruktur fra 1. mail 2018
Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018
Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres 01.05.2018 kl 00.00
Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.
Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende MIN SIDE beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.
Ny "MIN SIDE"
Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder fra 06.11.2017
Nytt telefonnummer til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
+47 38 60 12 03
ASFINAG ETS
Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet
EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten:
Internettbetaling med kredittkort er avviklet
Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.