Kontaktinformasjon:


Nye Kristiansand Bompengeselskap AS

v/Agder Bomdrift AS

Postboks 5594

4677 Kristiansand

 

E-post:                       nyekrsbom@agderbomdrift.no

Telefonnummer           815 20333

Fax                             38 60 12 30

Web:                          www.nyekrsbom.no

EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten:
Internettbetaling med kredittkort er avviklet
Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.