Nyheter

6. april slukkes lyssignalene i bomstasjonene i Norge

05.04.2019 03.42

For deg med AutoPASS-brikke vil dette bety at du ikke lenger får lyssignal når du passerer bomstasjonene. Du kan alltid sjekke dine fakturaer og passeringer på Min side.

Nye AutoPASS-avtalebetingelser

14.12.2018 08.41
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Kunden bes sjekke at all informasjon i avtalen er korrekt.

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved hver passering i bompengeanlegg.

Nye avtalebetingeser som gjelder fra 15.01.19 (pdf)

Det skjer tre endringer i avtalen:

  1. Avvikling av lyssignal i bomstasjoner
  2. Oppsigelsesadgang for tilleggsavtaler
  3. Nye personvernregler

Endringene i avtalen skjer som følge av endringer som er besluttet i andre prosesser.
Les mer om bakgrunnen for de tre endringene i AutoPASS-betingelsene (PDF).

Vedrørende slukking av lyssignal i 2019:
Før eksisterende lyssignaler slukkes vil vi informere om hvordan du kan holde deg oppdatert om brikken ble avlest eller ikke ved bompassering. Du kan holde deg informert om status for AutoPASS-avtalen ved å logge inn på Min Side.

 

Kilde:  https://www.autopass.no/Nyhetsarkiv/ny-autopass-avtale-fra-15.januar-2019

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

02.01.2019 02.08

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS.

For Nye Kristiansand Bompengeselskap AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no

Brev til kunder

11.09.2018 10.43

Det er sendt ut informasjon til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS angående justering av takst- og rabattstrukturen, gjeldende fra 1. mai 2018 kl. 00:00.

 

Les informasjonsbrevet her

 

 

Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018

23.03.2018 01.38

Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres
01.05.2018 kl 00.00 i henhold til Stortingets godkjenning av Prop. 134 S
(2016-2017) og vedtak i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Vedtaket innebærer
også en forlengelse av dagens innkreving i to år.

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018

11.09.2018 10.44

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Lansering av ny MIN SIDE er utsatt

06.11.2017 10.34

Eksisterende MIN SIDE beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.

ASFINAG ETS

12.07.2017 10.15

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

 

 

Information in English

The Austrian toll service provider ASFINAG ETS closes from 1 July 2017

The Austrian toll service provider ASFINAG ETS has been a toll service provider for the EasyGo+ service since the service was introduced in 2013, but has now decided to stop their international activity from 1 July 2017.

The EasyGo+ service will continue as today and Scandinavian users with EasyGo+ OBEs from BroBizz AS can still use these in Austria and Scandinavia. Users currently having a contract with ASFINAG ETS will however have to replace their existing contract/OBE with a new OBE from BroBizz AS in Denmark. BroBizz AS is currently the only toll service provider offering EasyGo+ OBEs for heavy vehicles and mobile homes which can be used in Austria as well as in Norway, Sweden and Denmark.

 

 

Informationen in Deutsch

Der österreichische Mautdienstanbieter ASFINAG ETS schließt am 1. Juli 2017.

Der österreichische Mautdienstanbieter ASFINAG ETS hat EasyGo+ seit Einführung der Mauterhebung im Jahr 2013 mit seinen Diensten versorgt, jetzt aber entschieden, seine internationale Aktivitäten am 1. Juli 2017 einzustellen.

Der EasyGo+-Service bleibt davon jedoch unberührt, so dass skandinavische Benutzer ihre EasyGo+ OBEs von BroBizz AS weiterhin in Österreich und Skandinavien nutzen können. Die Benutzer mit laufendem Vertrag mit ASFINAG ETS müssen ihren Vertrag jedoch wechseln und ihre OBE gegen eine neue OBE von BroBizz AS in Dänemark austauschen. BroBizz AS ist zurzeit der einzige Mautdienstanbieter, der EasyGo+ OBEs für Schwerfahrzeuge und Wohnmobile zur Nutzung sowohl in Österreich als auch in Norwegen, Schweden und Dänemark anbietet.

EasyGo 10 år

01.03.2017 03.42

10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.

Se pressemelding.

 

Bastøferja mellom Moss og Horten

12.01.2017 12.04

Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten:

 

Internettbetaling med kredittkort er avviklet

28.10.2016 12.29

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

Slutt på betaling med kredittkort

18.10.2016 01.03

Det vil innen kort tid bli slutt på betaling for enkeltpasseringer med kredittkort. Dersom du ikke har gyldig avtale, vil du får tilsendt faktura etterskuddsvis. Faktura sendes bileier i følge Motorvognregisteret.