2010

Adresse og telefonnummer

25.06.2010 12.25

Agder Bomdrift AS, Postboks 5594, 4677 Kristiansand

 

Maliadresse: nyekrsbom@agderbomdrift.no

 

Telefonnummer 815 20333

 

Fax 38 60 12 30

 

 

Brosjyre Nye Kristiansand Bompengesekslap AS

07.06.2010 01.39

Denne bjosjyren kommer i posten i løpet av juni til alle husstander i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Songdalen og Søgne.

Vår adresse og telefonnummer

22.06.2010 12.27

Agder Bomdrift AS skal fra 01.07.10 drifte Nye Kristiansand Bompengeselskap AS.  Telefonnummeret til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er 815 20333. Alle henvendelser til oss går via vår nettside www.nyekrsbom.no, e-post: nyekrsbom@agderbomdrift.no, fax 38 60 12 30, telefon eller våre servicepunkt: Esso Parko, Esso Vågsbygd og Esso Krossen

Priser fra 01.07.2010

10.01.2011 03.34

Fra 01.07.2010 blir det helautomatiske bomstasjoner i Kristiansand i den fobindelse faller periodeabonnementene bort og det blir betaling pr passering for alle.

Les pressemelding her