Vår adresse og telefonnummer

22. juni 2010.12:27

Fra 1. juli 2010 skal Agder Bomdrift AS drifte Nye Kristiansand Bompengeselskap AS.

Telefonnummer fra 01.07.10 er 815 20333

Fax:        38 60 12 30

E-post:    nyekrsbom@agderbomdrift.no

Adresse:  Agder Bomdrift AS, Postboks 5594, 4677 Kristiansand