Priser fra 01.07.2010

10. januar 2011.15:34

 

Lett bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Pr. passering kr 21,-

Pr. passering kr 42,-

 

Lett bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Forskudd kr 367,50

Forskudd kr 735,-

30%

Forskudd kr 2.205,-

Forskudd kr 4.410,-

40%

Forskudd kr 3.675,-

Forskudd kr 7.350,-

50%

Firma - depositum kr. 10.000,-

Firma - depositum kr. 20.000,-

30%

 

 

Timesregel: Med AutoPASS-avtale betales det kun en gang per bil ved flere passeringer i bomringen i Kristiansand innenfor en tidsperiode på en time.

 

Passeringstak: Med Autopass-avtale betales det maksimalt for 50 passeringer per bil, per kalendermåned i bomringen i Kristiansand.