2018

Brev til kunder

19.04.2018 03.31

Det er sendt ut informasjon til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS angående justering av takst- og rabattstrukturen, gjeldende fra 1. mai 2018 kl. 00:00.

 

Les informasjonsbrevet her

 

 

Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018

23.03.2018 01.38

Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres
01.05.2018 kl 00.00 i henhold til Stortingets godkjenning av Prop. 134 S
(2016-2017) og vedtak i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Vedtaket innebærer
også en forlengelse av dagens innkreving i to år.

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018

08.02.2018 10.05

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.