2018

Nye AutoPASS-avtalebetingelser

14.12.2018 08.41
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Kunden bes sjekke at all informasjon i avtalen er korrekt.

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved hver passering i bompengeanlegg.

Nye avtalebetingeser som gjelder fra 15.01.19 (pdf)

Det skjer tre endringer i avtalen:

  1. Avvikling av lyssignal i bomstasjoner
  2. Oppsigelsesadgang for tilleggsavtaler
  3. Nye personvernregler

Endringene i avtalen skjer som følge av endringer som er besluttet i andre prosesser.
Les mer om bakgrunnen for de tre endringene i AutoPASS-betingelsene (PDF).

Vedrørende slukking av lyssignal i 2019:
Før eksisterende lyssignaler slukkes vil vi informere om hvordan du kan holde deg oppdatert om brikken ble avlest eller ikke ved bompassering. Du kan holde deg informert om status for AutoPASS-avtalen ved å logge inn på Min Side.

 

Kilde:  https://www.autopass.no/Nyhetsarkiv/ny-autopass-avtale-fra-15.januar-2019

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

02.01.2019 02.08

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS.

For Nye Kristiansand Bompengeselskap AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer.

Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).

Eventuelle spørsmål om fusjonen kan rettes til:

Leiv Olav Sunde
Juridisk direktør
leiv.olav.sunde@ferde.no

Brev til kunder

11.09.2018 10.43

Det er sendt ut informasjon til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS angående justering av takst- og rabattstrukturen, gjeldende fra 1. mai 2018 kl. 00:00.

 

Les informasjonsbrevet her

 

 

Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018

23.03.2018 01.38

Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres
01.05.2018 kl 00.00 i henhold til Stortingets godkjenning av Prop. 134 S
(2016-2017) og vedtak i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Vedtaket innebærer
også en forlengelse av dagens innkreving i to år.

Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018

11.09.2018 10.44

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.