Brev til kunder

11. september 2018.10:43

 

Det er sendt ut informasjon til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS angående justering av takst- og rabattstrukturen, gjeldende fra 1. mai 2018 kl. 00:00.

Les informasjonsbrevet her