Brev til kunder

19. april 2018.15:31

 

Det er sendt ut informasjon til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS angående justering av takst- og rabattstrukturen, gjeldende fra 1. mai 2018 kl. 00:00.

 

Les informasjonsbrevet her