Bomringen i Kristiansand har følgende fem bomstasjoner:

  • E18 Bjørndalssletta

  • E39 Vesterveien

  • Rv.9 Grim

  • Prestheia

  • Sødal

For kart over anlegget, se www.autopass.no

AutoPASS-avtale kan tegnes på www.nyekrsbom.no

 

Firma (med organisasjonsnummer) kan tegne avtale med etterskuddsvis fakturering. Denne avtalen gir 20% rabatt på passeringer i bomringen i Kristiansand, og passeringene etterskuddsfaktureres månedlig. Det må innbetales depositum.

 

Det gis 10% rabatt for passeringer i bomringen i Kristiansand, for kunder med gyldig AutoPASS-avtale fra andre bompengeselskap.

 

Passering av bomstasjonene uten AutoPASS-avtale gir ikke rabatt.

 

Betaling for passering uten AutoPASS-avtale

Har du foretatt passeringer uten AutoPASS-brikke eller uten gyldig AutoPASS-avtale, får du automatisk faktura for passeringene i posten.

 

Trafikanter kan også betale for passeringer:

- på www.nyekrsbom.no innen 3 dager etter passering (Betal for din PASSERING)

 

Fritaksordninger

Følgende kjøretøykategorier er fritatt avgift:

Syklende og gående, passasjerer i alle typer kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy*, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*, elektriske biler og hydrogenbiler med drivstoffkode 5 i vognkortet*, kollektivtransport i rute*, forflytningshemmede*, mopeder og motorsykler, kjøretøy i merket begravelsesfølge (ved henvendelse til bompengeselskapet)

* Kjøretøy som skal ha fritak må ha AutoPASS-avtale og AutoPASS-brikke.

 

Eventuelle spørsmål om innkrevingen kan rettes til

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS v/ Agder Bomdrift AS på tlf: 815 20333NKRS BOMBILDE

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 inneholder blant annet utbygging av rv. 456 Kolsdalen - Lumberkrysset (Vågsbygdveien), myk pakke og tiltak langs rv.41/451 Timenes-Kjevik.

Finansieringen av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 er basert på brukerfinansiering (bompenger) og fylkeskommunale midler fra Aust-Agder og Vest-Agder.

EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten:
Internettbetaling med kredittkort er avviklet
Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.