Brikkefester får du gratis her:

Esso
Parko
Shell Fidjane Øst
Shell Fidjane Vest
Shell Gartnerløkka
Shell

Vige

Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Nye AutoPASS-avtalebetingelser fra 1. januar 2018
Lansering av ny MIN SIDE er utsatt
Eksisterende MIN SIDE beholdes frem til ny Min side er klar for lansering. Tidspunkt for ny lansering er ikke fastsatt enda.
Ny "MIN SIDE"
Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder fra 06.11.2017