Avtale

Hva slags avtale har dere?

I Bomringen i Kristiansand finnes det kun etterskuddsavtaler

 

Takstgruppe 1:

Alle kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg (samt M1) med gyldig AutoPASS-brikke / avtale, får 20% rabatt i Bomringen i Kristiansand.

 

Takstgruppe 2:

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg har ingen rabatt i Bomringen i Kristiansand.


Hvordan kan jeg få AutoPASS-avtale?

Du kan bestille AutoPASS-avtale på AutoPASS Min side

 


Kan jeg begynne å kjøre med en gang?

Avtalen er gyldig straks den er registrert og AutoPASS-brikken blir riktig montert i frontruta.


Har forflytningshemmede rett til gratis passering i Kristiansand?

Forflytningshemmede med AutoPASS-brikke har rett til gratis passering i bomringen i Kristiansand.

 

Per i dag har man rett til fritak for passeringer i alle bomringer i Norge. Myndighetene har definert Oslo og Bærum som bomring sammen med Bergen, Nord-Jæren, Tønsberg, Namdal, Haugalandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Bypakke Grenland og Kråkerøyforbindelsen.

 

Kopi av gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede må vedlegges (forside og bakside). Parkeringstillatelsen må ha en gyldighet på minimum 2 år for at fritaksavtale skal innvilges.


NB! Krav om gyldighet på 2 år gjelder ikke dersom du på grunn av alder har fått parkeringstillatelse som kun er gyldig 1 år. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 1 års gyldighet.


Avtalen blir automatisk sagt opp ved utløp av parkeringstillatelsen dersom ikke fornyet parkeringstillatelse sendes til oss. Du vil motta varselsbrev cirka en måned før den eksisterende avtalen løper ut. Du vil i brevet bli informert om at fritaksavtalen må fornyes.
Brevet vil bli sendt ut til adressen du har registrert ved avtaletegning. Har du byttet adresse, er du derfor nødt til å melde fra om dette.

Skriv ut søknadsskjema

Når man tegner AutoPASS-avtale blir disse fritakene automatisk lagt inn i brikken. Ved bilbytte må det gis skriftlig beskjed til bomselskapet.  Dersom forflytningshemmede skal ha fritak når de kjøres av en annen bil, må man gjøre følgende:

  1. Send kopi av P-tillatelse til bompengeselskapet
  2. Ved hver passering gi bekjed på e-post eller pr brev om hver enkeltpassering. Vennligst oppgi passeringssted, passeringstidspunkt og bilnummer.

Hvordan få tilgang AutoPASS Min side?

Du logger inn med din bank ID for å komme inn på AutoPASS Min side.

Alternativ pålogging med kundenummer eller e-post adresse.

 


Hva skjer med pengen jeg har tilgode hos dere pr 30.04.2018

Til gode saldo på avtalen etter 30.04.2018 bil bli refundert til din bankkonto etter 1 - til  3 måneder.


Skal El-bil ha brikke?

Ja, El-bil må ha brikke for å få fritak i bomstasjoner.