Avtale

Hva slags avtale har dere?

Vi tilbyr for tiden to typer avtaler:

  • Verdiavtale (forskudd)
  • Firmaavtale (etterskudd)

Verdiavtale: Du kan ha 2 biler på samme verdiavtale med hver sin brikke. Faktura sendes på forskudd. Dersom du ikke har brikke fra før, vil brikkepositum på kr 200,- komme på første faktura. Det sendes automatisk ut ny faktura når saldo når lavsaldogrensen. Da varsles det med hvitt kryss når du passerer våre bomstasjoner. Du får 20% rabatt på passeringene i bomringen i Kristiansand.

 

Firmaavtale: Denne avtaletypen krever organisasjonsnummer. Blir mest bruk av firma som ønsker avtale på mange biler. Det må betales depostitum kr 10 000,- for biler under 3,5 tonn og kr 20 000 for biler over 3,5 tonn på denne avtalen. Du får 20% rabatt på passeringene i bomringen i Kristiansand. Det bli fakturert etterskuddsvis for passeringer hver måned.


Hvordan kan jeg få AutoPASS-avtale?

Du kan bestille AutoPASS-avtale på AutoPASS Min side

 


Kan jeg begynne å kjøre med en gang?

Avtalen er gyldig straks den er registrert, forutsatt at faktura blir betalt og AutoPASS-brikken blir riktig montert i frontruta. Du vil imidlertid oppleve å ikke få lyssignal før du har betalt den første fakturaen. Normalt skal du motta faktura innen 1 uke etter at avtalen er tegnet. Skjer ikke dette, er det ditt ansvar å etterlyse fakturaen hos Agder Bomdrift AS.


Har forflytningshemmede rett til gratis passering i Kristiansand?

Forflytningshemmede med AutoPASS-brikke har rett til gratis passering i bomringen i Kristiansand.

 

Per i dag har man rett til fritak for passeringer i alle bomringer i Norge. Myndighetene har definert Oslo og Bærum som bomring sammen med Bergen, Nord-Jæren, Tønsberg, Namdal, Haugalandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Bypakke Grenland og Kråkerøyforbindelsen.

 

Kopi av gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede må vedlegges (forside og bakside). Parkeringstillatelsen må ha en gyldighet på minimum 2 år for at fritaksavtale skal innvilges.


NB! Krav om gyldighet på 2 år gjelder ikke dersom du på grunn av alder har fått parkeringstillatelse som kun er gyldig 1 år. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 1 års gyldighet.


Avtalen blir automatisk sagt opp ved utløp av parkeringstillatelsen dersom ikke fornyet parkeringstillatelse sendes til oss. Du vil motta varselsbrev cirka en måned før den eksisterende avtalen løper ut. Du vil i brevet bli informert om at fritaksavtalen må fornyes.
Brevet vil bli sendt ut til adressen du har registrert ved avtaletegning. Har du byttet adresse, er du derfor nødt til å melde fra om dette.

Skriv ut søknadsskjema

Når man tegner AutoPASS-avtale blir disse fritakene automatisk lagt inn i brikken. Ved bilbytte må det gis skriftlig beskjed til bomselskapet.  Dersom forflytningshemmede skal ha fritak når de kjøres av en annen bil, må man gjøre følgende:

  1. Send kopi av P-tillatelse til bompengeselskapet
  2. Ved hver passering gi bekjed på e-post eller pr brev om hver enkeltpassering. Vennligst oppgi passeringssted, passeringstidspunkt og bilnummer.

Hvordan få tilgang AutoPASS Min side?

Når du tegner avtale med Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, kan du via web sjekke saldo, passeringer og gjøre bilendring. For å få tilgang til denne siden må du være registrert med din e-post adresse på avtalen din. Er du ikke det, send en mail til oss så legger vi det inn på avtalen din.

 


Jeg klarer ikke å betale så stort forskuddsbeløp som kr 2100,- Kan jeg dele opp beløpet?

Nei, desverre.


Har vi fått informasjon om nye bompengetakster?

Ja, det er utsendt brev til alle som har AutoPASS-avtale i Nye Kristiansand Bompengeselskap. Se brev her.


Skal El-bil ha brikke?

Ja, El-bil må ha brikke for å få fritak i bomstasjoner.