Rushtidsavgift

Blir det endringer for forflytningshemmede?

Nei, alt fortsetter som før.