Nye takster i Bomringen i Kristiansand fra 1. mai 2018 kl 00:00

Takster fra 1. mai 2018

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Takster fra 16. september 2013 kl 12:00 til og med 30.04.2018

 

Lette kjøretøy

t.o.m. 3500 kg


 

Tunge kjøretøy*

over 3500 kg


Rabatt


Mandag-fredag

0630 - 0900

1430 - 1700

21,-

42,-

Resten av døgnet,

samt lørdag, søndag, helligdager

og andre offentlige fridager

14,- 28,-

 

AutoPASS-avtale - forskudd

 

2.100,- 4.200,- 20%**

AutoPASS-avtale

Firma etterskudd - depositum

 

10.000,- 20.000,- 20%**

 

Depositum for brikke er kr 200,-


 

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

** 20% rabatt gjelder alle dager, hele døgnet.

 

Timesregel: Med AutoPASS-avtale betales det kun en gang per bil ved flere passeringer i bomringen i Kristiansand innenfor en tidsperiode på en time. Det betales kun for passering inn til sentrum.

 

Passeringstak: Med Autopass-avtale betales det maksimalt for 50 passeringer per bil, per kalendermåned i bomringen i Kristiansand.

 

Fritak: Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger i Bomringen i Kristiansand: Forflytningshemmet, uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler. Alle kjøretøy med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.

Følgende takster gjelder i bomringen i Kristiansand

fra 01.05.2018 kl. 00:00

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke/avtale

Gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, unntatt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke/avtale

Med gyldig AutoPASS-brikke/avtale

20% rabatt

Uten gyldig AutoPASS-brikke/avtale

Ingen rabatt

Med gyldig AutoPASS-brikke/avtale

Ingen rabatt

Uten gyldig AutoPASS-brikke/avtale

Ingen rabatt

Mandag - fredag

0630 - 0900 og 1430 - 1700

kr 16,80

kr 21

kr 36

kr 36

Resten av døgnet, samt lørdag, søndag,

kr 11,20

kr 14

kr 24

kr 24

helligdager og andre offentlige fridager

Takstgruppe 1:Alle kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg (samt M1) med gyldig AutoPASS-brikke/avtale får 20% rabatt i bomringen i Kristiansand.

Takstgruppe 2:Ingen rabatt for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg (med unntak av M1)

Fritak: Timesregel, månedstak og fritaksordninger fortsetter som før.

Nye AutoPASS-avtalebetingelser
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler.
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS
Alle kundehenvendelser skal fremdeles rettes til Ferdes avdeling i Kristiansand (tidligere Agder Bomdrift).
Brev til kunder
Se brevet som er sendt ut til alle kunder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, angående endringer i takst- og rabattstruktur fra 1. mail 2018
Endring i takst- og rabattstruktur 1. mai 2018
Takst- og rabattstrukturen for bomringen i Kristiansand justeres 01.05.2018 kl 00.00
Ny selvbetjeningsløsning (Min side) for AutoPASS-kunder fra 26.02.2018
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap.