Takster fra 16. september 2013 kl 1200

 

Lette kjøretøy

t.o.m. 3500 kg


 

Tunge kjøretøy*

over 3500 kg


Rabatt


Mandag-fredag

0630 - 0900

1430 - 1700

21,-

42,-

Resten av døgnet,

samt lørdag, søndag, helligdager

og andre offentlige fridager

14,- 28,-

 

AutoPASS-avtale - forskudd

 

2.100,- 4.200,- 20%**

AutoPASS-avtale

Firma etterskudd - depositum

 

10.000,- 20.000,- 20%**

 

Depositum for brikke er kr 200,-


 

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

** 20% rabatt gjelder alle dager, hele døgnet.

 

Timesregel: Med AutoPASS-avtale betales det kun en gang per bil ved flere passeringer i bomringen i Kristiansand innenfor en tidsperiode på en time.

 

Passeringstak: Med Autopass-avtale betales det maksimalt for 50 passeringer per bil, per kalendermåned i bomringen i Kristiansand.

 

Fritak: Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger i Bomringen i Kristiansand: Forflytningshemmet, uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler. Alle kjøretøy med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.

Nytt telefonnummer til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
+47 38 60 12 03
ASFINAG ETS
Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet
EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.